Hospodárenie s vodou v krajine – pozvánka

Global Water Partnership Slovensko

v spolupráci s

Ústavom krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

si  Vás dovoľujú  pozvať na seminár v rámci devätnásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku

„Hospodárenie s vodou v  krajine“

             9. novembra 2022 o 9:00

Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, Bratislava

POZVÁNKA_hospodarenie s vodou v krajine 2022 (.pdf)

Web link online prenosu podujatia:

https://us02web.zoom.us/j/81282586009?pwd=Z0xqMXVTL0ZPcmVsb0RZTmZkZndwZz09