Krajinní ekológovia na Vedeckom veľtrhu v Bratislave

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie sa dňa 23.9.2022 zúčastnili už piateho ročníka Vedeckého veľtrhu konaného tradične v priestoroch námestia Eurovea. Vo vedeckom stánku s názvom „Krajina očami mladého výskumníka“ prezentovali expozíciu zameranú na výskum neživej a živej prírody. Pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre menšie deti a ich rodičov pripravili množstvo interaktívnych súťaží, kvízov, hier a názorných ukážok z vedeckej práce krajinných ekológov. Deti sa oboznámili s vývojovým cyklom vážok a pod mikroskopom sledovali ich jednotlivé vývojové štádiá. Na slepej mape Slovenska priraďovali názvy geomorfologických celkov a chránených území. Oboznámili sa s „dešifrovaním“  leteckých snímok ku ktorým priraďovali reálne krajinné typy, zahrali sa pexeso na tému: Rastliny a živočíchy mokraďových ekosystémov, alebo si precvičili slovenské a latinské názvy rastlín a tradičných drevín z našich parkov a záhrad. Expozíciu ÚKE SAV v.v.i. spestrili aj ukážky nerastov, motýľov a preparovaných nožičiek rôznych druhov vtákov. Pre tých najmenších boli v stánku pripravené omaľovávanky a pracovné listy na tému: Človek a jeho aktivity v krajine.

Text: Milena Moyzeová

Fotografie: Edita Adamčeková

Fotografia 1 Expozícia ÚKE SAV, v.v.i. na Vedeckom veľtrhu 2022.

Fotografia 2 Deti sa zapájajú do prezentovaných aktivít.

Fotografia 3 Pozorovanie pod mikroskopom.

Fotografia 4 Určovanie názvov rastlín a drevín deti tiež zaujalo.