National ecosystem services assessment in Slovakia

Nová publikácia vo vedeckom časopise One Ecosystem 

so spoluautorstvom pracovníkov Ústavu krajinnej ekológie SAV venovaná komplexnému  hodnoteniu ekosystémových služieb.

National ecosystem services assessment in Slovakia – meeting old liabilities and introducing new methods