Návšteva zo Sherubtse college, z Kráľovskej univerzity v Kanglung v Bhutane

Dňa 24. apríla 2024 navštívila náš ústav vzácna návšteva zo Sherubtse college, z Kráľovskej univerzity v Kanglung v Bhutane (https://www.sherubtse.edu.bt). Tím vysokoškolských pedagógov a študentov zo Sherubtse college je na návšteve Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu Erasmus plus mobility. Návštevu nitrianskej pobočky nášho  ústavu zorganizovali Mgr. Veronika Piscová, PhD. a Ing. Regína Mišovičová, PhD. z UKF. Hostí z Bhutánu privítal riaditeľ RNDr. Ľuboš Halada, CSc., ktorý im v prezentácii predstavil ústav, jeho organizačnú štruktúru, zameranie výskumu, aktuálne bežiace projekty a tiež popularizačnú a publikačnú činnosť. Výskum na LTSER platforme Trnava sme predstavili filmom, ktorého autorkami sú Ing. Svetlana Košánová a prof. Zita Izakovičová, PhD. Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. ich zaujal prezentáciou o využívaní LIDARu. Veľmi zaujímavá pre nás bola prezentácia a krátky film o Sherubtse college a taktiež o krajine Bhután, ktorú nám prezentovali  Dr. Yezer Yezer s kolegyňami Dr. Rinzin Choden, Dr. Karma Yangzom and Dr. Tshering Denker. Mali sme možnosť vidieť kúsok ich kráľovstva, tradičné národné oblečenie, tance s maskami a počuť ich piesne. Taktiež sme sa dozvedeli o možnostiach štúdia na Sherubtse college, jeho organizačnej štruktúre, aktuálnych projektoch, plánoch a víziách do budúcnosti. Stretnutie sme ukončili zaujímavou diskusiou o našich krajinách, zvykoch, aktuálnych výzvach a problémoch najmä v oblasti výskumu a vysokoškolského vzdelávania.