Nová publikácia „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“

Odborný pracovník Ján Černecký spolu s kolektívom Štátnej ochrany prírody SR, v úzkej spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV a UKF v Nitre, spracoval publikáciu s názvom „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“. 

Viac informácií tu …