Nová publikácia: Zmena klímy I. diel.

ÚKE SAV sa autorsky podieľal na zostavení jedinečnej publikácie Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Bližšie informácie o publikácii a link na jej stiahnutie nájdete na:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10539