Nový riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

1.marca 2024 začal vo funkcii pracovať nový riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. RNDr. Ľuboš Halada, CSc.. Nahradil doterajšiu riaditeľku prof. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD., ktorá v tejto funkcii pôsobila 12 rokov.

Dňa 29.2.2024 sa v Malom kongresovom centre na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave konalo slávnostné uvedenie nového riaditeľa do funkcie a zároveň poďakovanie doterajšej pani riaditeľke.

Zástupcovia zamestnancov vyjadrili svoje poďakovanie prof. Izakovičovej za jej prácu v pozícii riaditeľky ústavu. Vysoko ocenili jej profesionálny ale zároveň veľmi ľudský prístup a jej obetavú organizačnú aj odbornú prácu pre fungovanie a rozvoj ústavu.

Nového riaditeľa uviedol do funkcie podp    redseda SAV pre druhé oddelenie prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. Symbolický kľuč od Ústavu krajinnej ekológie mu odovzdala doterajšia riaditeľka.

Novému riaditeľovi želáme pevné zdravie a veľa úspechov v jeho náročnej práci!