Oznámenie o voľbách do vedeckej rady ÚKE SAV v. v. i.

Oznámenie Správnej rady organizácie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV v.v.i.), Štefánikova 3, 814 99 Bratislava

Kandidáti predložia svoje stručné CV a opis najvýznamnejších vedeckých a aplikačných výsledkov v oblasti  krajinnoekologického výskumu  ako dokumenty vo formáte .docx alebo .pdf  do piatka  4.3.2022 12:00 na e-mailovú adresu directorile@savba.sk

Voľba člena Vedeckej rady v.v.i. sa uskutoční  v utorok, 15.3.2022 o 10.00 hod. využitím platformy ADOODLE, link prostredníctvom ktorého sa bude hlasovať a zoznam kandidátov do Vedeckej rady ÚKE SAV v.v.i. bude zaslaný oprávneným voličom pred voľbou.

Oznamenie o volbach SR_UKE SAV v.v.i.(.pdf)