Pavúky v prírode – prednáška ÚKE SAV pre základnú školu

Dňa 7. 4. 2022 usporiadal Ústav krajinnej ekológie pre Základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Nitre v súvislosti s jej zapojením do projektu „Zelená škola“ dve prednášky s názvom:

  • Pavúky a ich význam pre prírodu a pre človeka (žiaci 5. a 6. ročníka)
  • Pavúky v prírode (žiaci 1., 2. a 3. ročníka)

Kompletna informacia (v .pdf)

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 1

Foto 6