Podcast – Viktória Miklósová: Mäsožravé rastliny nájdete na Orave alebo v Západných Tatrách

Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a ich plocha sa neustále zmenšuje.

Na Slovensku máme 14 lokalít medzinárodného významu, patria medzi ne aj Demänovské jaskyne a jaskyňa Domica.

O mokradiach a ich význame pre biodiverzitu aj pre človeka sme sa rozprávali s Viktóriou Miklósovou z Ústavu krajinnej ekológie SAV.