Publikačná činnosť

Halada, Ľuboš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • HALADA, Ľuboš – LIESKOVSKÝ, Juraj – MEDERLY, Peter – PETROVIČ, František – MOJSES, Matej. Recent changes and processes of Carpathian agricultural areas with particular focus to Slovakia [Súčasné zmeny a procesy v poľnohospodárskych oblastiach Karpát so zvláštnym zreteľom na Slovensko]. In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 28. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG