Základné info

Kalivoda, Henrik Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa
Tel.: 02 3229 3608
Fax: 02/52494508
ekológia živočíchov, biodiverzita, ochrana prírody, ekosystémové služby (lepidopterológia, hodnotenie biodiverzity, ekológia hmyzu na úrovni ekosystémov a krajiny, ekosystémové služby v poľnohospodárskej krajine, NATURA 2000)