Základné info

Izakovičová, Zita Prof. RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3607
Fax: 02/52493882