Základné info

Hreško, Juraj Prof. RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 037/7335738 kl. 216
krajinná ekológia, zmeny krajiny, ekológia vysokohorských oblastí, krajina a geomorfologické procesy, prírodné hrozby, pôdy, pedogenéza a priestorové rozšírenie pôd