Základné info

Kalivodová, Michaela RNDr.

interný doktorand
Tel.: 421 2 3229 3609
Dizertačná práca: Vplyv obhospodarovania a využívania vinohradov na synúzie drobných zemných cicavcov v modelovom území malokarpatskej vinohradníckej krajiny.