Základné info

Lieskovská, Dana Mgr., PhD.

vedecký pracovník