Základné info

Fašanga, Ján Bc.

odborný pracovník