Základné info

Krnáčová, Zdena RNDr., PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3616
Krajinná ekológia, environmentálna pedológia, environmentalistika (krajinnoekologické plánovanie a rozvoj, cestovný ruch – geografický aspekt, ekosystémové služby prírodných zdrojov (pôda), environmentálne plánovanie)