Základné info

Klimantová, Alexandra Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3643