Riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. profesorkou

V stredu 12. apríla 2023 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 32 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl, medzi nimi aj riaditeľku Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., prof. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD. Pani prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila, že tento titul im prináša prestíž a oprávnený pocit zadosťučinenia za doterajšiu prácu, ale zároveň znamená aj väčší diel zodpovednosti.

Vyzdvihla tiež prínos profesorov pre krajinu a ich úlohu v spoločnosti: „Predstavujete vedecké a odborné autority so zásadným vplyvom na kvalitu a dôveryhodnosť vysokoškolského prostredia – pričom ide nielen o úroveň samotnej výučby, ale aj o ľudské parametre. Ide o to, aby prostredie na univerzitách a vysokých školách definovali také vlastnosti, ako sú otvorenosť, čestnosť, rešpekt a zmysel pre férovosť. Od tejto chvíle sa vám otvárajú ďalšie možnosti podporovať v študentoch i vo svojich kolegoch kreativitu či schopnosť kritického myslenia a vecnej diskusie.“

Prof. Zita Izakovičová získala titul profesor v odbore ochrana a využívanie krajiny. Keďže v ten istý deň sa stal profesorom v rovnakom odbore aj prof. RNDr. Peter Mederly, PhD. Z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, slovenská krajinná ekológia má dvoch nových profesorov, čo je dobrou správou pre ďalší rozvoj tejto vednej disciplíny.

Srdečne blahoželáme!

Prof. Zita Izakovičová prevzala menovací dekrét od prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Prof. Zita Izakovičová a Prof. Peter Mederly – noví profesori v odbore ochrana a využívanie krajiny

Perex foto: www.prezident.sk