Seminár „Hospodárenie s vodou v krajine“

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali dňa 9.11.2022 v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky,

seminár s názvom Hospodárenie s vodou v krajine.

Na seminári vystúpili poprední odborníci z vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci vo svojich prednáškach poukázali na to, že voda v krajine je dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, je domovom, dopravnou cestou i regulátorom klímy. Významne určuje a sústavne ovplyvňuje vlastnosti krajiny. Obsah vody v krajine determinuje spôsoby využívania krajiny a diferencuje existenciu ekosystémov. Odborníci poukázali aj na to,  aké má naša krajina problémy, či je odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, problémom, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou.

Téma oslovila mladú generáciu aj odbornú verejnosť, o čom svedčila hojná účasť aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Ďakujeme pekne odborníkom za kvalitné prednášky. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

Seminár_Hospodárenie s vodou v krajine_2022_TVT (.pdf)

Videozáznam zo seminára sa nachádza na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=2r3WNShacDM&list=PLVJiUSBl4DQdQbUDGfhrs3lLHa1G4GI8F

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.