Seminár Voda v krajine – ÚKE SAV v.v.i. & GWP Slovakia

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali 10.11.2021 v rámci akcie Týždňa vedy a techniky, seminár Voda v krajinena ktorom vystúpili poprední odborníci zo štátneho sektora, vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci sa vo svojich prednáškach venovali hlavne vode, s ktorou súvisí celý náš život a jeho kvalita. Voda ovplyvňuje všetko okolo nás, prírodu, pôdu, lesy, poľnohospodárstvo i priemysel. Odborníci poukázali na to,  ako by mala ideálna krajina vyzerať, aby bola prirodzene odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou. Seminár prispel k objasneniu aktuálneho stavu životného prostredia, krajinársky a ochranárky cenného územia, Žitného ostrova.

Dúfame, že sme zlepšili vnímanie dôležitosti vody v krajine v povedomí mladej generácie  a zároveň sme informovali odbornú ale aj širokú verejnosť o poznatkoch vedcov a ochranárov. O tom svedčila aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Ďakujeme pekne odborníkom za skvelé prednášky, výbornú priateľskú atmosféru. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

Report zo seminára (.pdf)