Súťaž „Deň Zeme 2023“

Milé deti!

Blíži sa  22. apríl, ktorý  sa  už tradične oslavuje na celom svete ako Deň Zeme. Podobne ako po minulé roky aj tento rok  Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. organizuje pre Vás obľúbenú súťaž ku Dňu Zeme. Téma tohtoročnej súťaže vychádza z predmetu výskumu ÚKE SAV, v.v.i., ktorým je krajina, jej zložky, javy a procesy prebiehajúce v krajine,  s cieľom zabezpečenia jej trvalo udržateľného rozvoja.  Pevne veríme, že na krajine záleží aj vám a vašim pedagógom. Preto vás srdečne pozývame do našej súťaže „Na krajine nám záleží“.  Poďme aj my  spoločne niečo vytvoriť pre našu krajinu, pre prostredie, v ktorom žijeme.

Skúste sa zamyslieť ako v súčasnom stave  váš školský dvor  vyhovuje vám,  vašim pánom  učiteľom/pani učiteľkám, ale aj rastlinám a živočíchom, ktoré tam žijú. Porozmýšľajte a navrhnite, ako  je možné zlepšiť toto prostredie, aby bolo priateľskejšie k všetkému živému a odolnejšie voči zmene klímy, aby bolo také, aké by ste ho chceli mať.

Vytvorte vo vašej škole tím a zapojte sa do našej súťaže, tak že spoločne vypracujete projekt, ktorý zvýši kvalitu prírodného prostredia na vašom školskom dvore, čím prispeje aj k zvýšeniu kvality života  žiakov, pedagógov  a tiež návštevníkov školy.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách a súťažiť môžete v dvoch kategóriách: 1 . kategória – I. stupeň základných škôl, 2. kategória – II. stupeň základných škôl.

Svoje projekty nám zašlite do 14.4.2023 na adresu Ústav krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, 94910 Nitra.

Zo zaslaných návrhov bude v prvom kole súťaže odbornou komisiou vybraných 5 najlepších projektov, ktoré postúpia do 2. kola. Zoznam postupujúcich škôl bude zverejnený na našom webe na Deň Zeme 22.4.2023.

Finále (2. kolo súťaže) sa uskutoční 5. júna 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Smolenickom  zámku ( https://kcsmolenice.sav.sk/ ) Štvorčlenné tímy z postupujúcich škôl budú prezentovať svoje projekty pred odbornou komisiou, ktorá  z nich vyberie víťazov prvého, druhého a tretieho miesta.

Výhercovia budú odmenení hodnotnými cenami!

Symbolicky budú odmenení všetci, ktorí sa zapoja do našej súťaže!

Pevne veríme, že spoločne prispejeme aspoň malým dielom k zlepšeniu nášho bezprostredného životného prostredia v zmysle hesla trvalej udržateľnosti: „ Mysli globálne, konaj lokálne“.

Bližšie informácie nájdete tu: Sutaz Den Zeme 2023

Štatút súťaže nájdete tu: Sutaz Den Zeme 2023 statut