Súťaž pre žiakov stredných škôl pri príležitosti Svetového dňa vody 2023

 

Global Water Partnership Slovakia

v spolupráci s

Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV

vyhlasujú pri príležitosti

Svetového dňa vody 2023

SÚŤAŽ

pre žiakov stredných škôl o najlepší vedecký poster na tému

„KVALITA VÔD NA SLOVENSKU“

Svoje vedecké postery v pdf formáte posielajte do 5. mája 2023 na mailovú adresu alexandra.hladka@savba.sk, do predmetu uveďte Svetový deň vody 2023. Do tohto termínu je potrebné sa zároveň zaregistrovať v  registračnom formulári. Prezentácia posterov sa uskutoční v rámci študentskej konferencie „Kvalita vôd na Slovensku“ dňa 23. mája 2023 na Ústave krajinnej ekológie, Štefánikova 3, Bratislava. Inštrukcie k súťaži nájdete na ďalšej strane.

Tri najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami v hodnote 100 €, 80 € a 60 €.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Súbor s detailnými informáciami na stiahnutie tu: 

Svetový deň vody 2023