Sviatok Zeme s ÚKE SAV, v.v.i.

Ústav krajinnej ekológie už tradične oslávil sviatok Zeme s tými najmenšími. Pre deti predškolského veku z MŠ Macharova 1 pripravil vedomostno-športové podujatie s názvom Máme radi prírodu. Na pripravených stanovištiach si deti precvičili svoje vedomosti o prírode a prakticky si vyskúšali prácu s mikroskopom (Zuzana Šíblová – fotografia 1), ako sa správne starať o domácich miláčikov, ako sa používajú včelárske metličky a dymáky, ako vytočiť med z včelích rámikov (Zuzana Baránková – fotografia 2). Na pripravenej makete si precvičili priraďovanie charakteristických druhov rastlín a živočíchov k rôznym biotopom (Ivana Kozelová – fotografia 3). Naučili sa kedy správne kosiť trávu aby sa neohrozil hmyz a drobné živočíchy a mnoho ďalších zaujímavostí prečo je dôležité  prírodu chrániť a starať sa o životné prostredie. V tvorivých dielňach si z použitého materiálu vyrobili užitočné pomôcky (Alexandra Hladká, Lujza Kubáčková – fotografia 4). V programe nechýbali ani pohybové aktivity ako prekážkový beh či hod loptou do ozónovej diery  (Andrej Raniak, Jakub Melicher – fotografia 5).  Deň Zeme sa vydaril a deti sa už tešia na ďalšie environmentálne podujatia.

Text a fotografie: Milena Moyzeová

Bratislava 22.4.2024