ÚKE SAV v projekte Navštív svoju školu v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov

Posledný piatok v mesiaci september už tradične patrí noci výskumníkov. Na podujatí sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje aj Ústav krajinnej ekológie. Tento ročník pod názvom Navštív svoju školu sa niesol v duchu návratu vedeckých pracovníkov do škôl medzi žiakov. Pracovníci ÚKE SAV pre žiakov šiesteho ročníka Základnej školy Anatolija Karpova na Černyševského ulici v Petržalke, náučným a interaktívnym spôsobom predstavili prácu krajinných ekológov. RNDr. Milena Moyzeová, PhD. a Ing. Zuzana Baránková, PhD. odprezentovali zaujímavé informácie na tému Význam a úžitky včiel pre človeka a ekosystémy, ktoré oživili praktickými ukážkami práce včelára. V praktickej časti si žiaci sami vyskúšali ako sa používa včelárske dymidlo, mali možnosť vidieť spôsob ako si správne nasadiť ochrannú kuklu včelára, oboznámili sa s procesom ručnej výroby sviečky z včelieho vosku, videli klieštika včelieho, ktorý ohrozuje zdravotný stav včielok a včelieho plodu a mnoho ďalšieho (Foto 1-12). Prenos vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu prehĺbi žiakom nielen vedomosti, ale môže ich motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu a k práci vedca.

Za ÚKE SAV napísala: Milena Moyzeová

Foto: Edita Adamčeková