Ústav krajinnej ekológie aj „My sme SAV“.

14.6. sa pracovníci Ústavu krajinnej ekológie zúčastnili popularizačného podujatia s názvom My sme SAV. Tentokrát sa podujatie konalo na Hviezdoslavovom námestí. V  stánku s číslom 6 na návštevníkov čakala bohatá expozícia ÚKE SAV, v.v.i., ktorá pozostávala z troch častí. V prvej nazvanej „Laboratórium“ boli pripravené zaujímavosti z terénneho výskumu a pozorovanie  pod mikroskopom (Zuzana Šíblová, Daniela Hutárová – Fotografia 1.). V druhej  časti s názvom „Knižnica“ bola pripravená výstavka knižných, časopiseckých a atlasových diel a v tretej časti „tvorivé dielne“  pre tých najmenších návštevníkov bolo pripravené množstvo zaujímavostí napríklad „kto sa pozerá“ – priraď k očku konkrétneho živočícha, „nájdi pár“ – pexeso našich najkrajších jaskýň, priraď typické rastliny a živočíchy k vybraných biotopom, vymaľuj obrázok, či urči ktoré ľudské činnosti sú pre krajinu pozitívne a ktoré negatívne (Fotografia  2. Zuzana Baránková). Atmosféru expozície umocnilo premietanie filmu „Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj“ ako aj zaujímavé rozprávanie Róberta Kanku „vedeli ste že?“ (Fotografia 3.). Vystavené postery vo vnútorných priestoroch stánku prezentovali prácu krajinných ekológov, ktorých výskum je potrebný pre každodenný život ľudí aj našej spoločnosti (Fotografia 4. Expozícia ÚKE SAV, v.v.i.).

Text a fotografie: Milena Moyzeová

 

Fotografia 1. „Laboratórium“ (Zuzana Šíblová, Daniela Hutárová)

 

Fotografia 2. „Tvorivé dielne“ (Zuzana Baránková)

 

Fotografia 3. „Vedeli ste že?“ pútavé rozprávanie Róberta Kanku

 

Fotografia  4. Expozícia ÚKE SAV, v.v.i.