Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a Európska noc výskumníkov 2022

Ústav krajinnej ekológie si na tohoročnú Európsku noc výskumníkov pripravil výber ukážok využitia a ochrany zložiek a prvkov krajiny. Expozíciu s názvom Krajina Slovenska čo si a na čo nám slúžiš? zameral na širokú verejnosť s dôrazom na žiakov základných a stredných škôl. Cieľom expozície je ukázať návštevníkom prácu krajinných ekológov, ktorých predmetom výskumu je krajina ako geoekosystém. Program plný hier, súťaží a vedomostných kvízov bol nielen poučný, ale aj zábavný. Všetky vekové kategórie návštevníkov si mohli prakticky vyskúšať prácu s mapovými podkladmi, s leteckými snímkami, s atlasmi na určovanie rastlín, ale aj  prácu s lupou a mikroskopom, ktorú krajinní ekológovia využívajú pri svojom vedeckom výskume. Najmenší návštevníci svoj vzťah k prírode vyjadrili kreslením a vyfarbovaním pracovných listov s environmentálnou tematikou.

Text: Milena Moyzeová, Fotografie: Edita Adamčeková

Expozícia ÚKE SAV, v.v.i.

Pripravené ukážky žiakov zaujali

Ešte pohľad do mikroskopu

Aj zoológia mala v expozícii svoje miesto

Žiaci súťažili vo vedomostných kvízoch