Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. na 11. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej

Ústav krajinnej ekológie (ÚKE SAV, v.v.i.) sa 7. – 8. júna 2022  zúčastnil poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa, zameranej na prezentáciu poľnohospodárskej techniky, technológií obrábania pôdy, súťaží v orbe konským záprahom, ale aj na prehliadku poľných pokusov a odborné semináre. Ústav krajinnej ekológie, ako jeden zo 144 vystavovateľov, si pre návštevníkov výstavy pripravil expozíciu s názvom „Príspevok krajinných ekológov k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva. Prostredníctvom posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov, pracovníci Ústavu prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Z prezentácií z oblasti ekologického a precízneho poľnohospodárstva návštevníkov zaujali nielen metodické postupy krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj metodiky monitoringu  historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a územných systémov ekologickej stability, ktoré patria k praktickým nástrojom na ochranu biodiverzity a stability poľnohospodárskej krajiny. Upútali aj ukážky využitia predpovedného systému na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE v spolupráci s maďarskými kolegami a rovnako aj spôsoby využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, detekciu pôdnych podmienok a detekciu vývoja a poškodenia porastu. Priestor stánku poslúžil aj na rozhovory s farmármi na aktuálne témy, ktoré slovenskí poľnohospodári riešia vo svojej poľnohospodárskej praxi. Veríme, že ÚKE SAV, v.v.i. svojou účasťou prispel k vysokej odbornej úrovni  celého podujatia.

Fotografia 1. Expozíciu v stánku ÚKE SAV, v.v.i. navštívil minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Fotografia 2. Riaditeľka ÚKE Zita Izakovičová a Milena Moyzeová v rozhovore so županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom.

Fotografia 3. Rozhovory s farmármi – Marta Dobrovodská, Magdaléna Bezáková, Svetlana Košánová a Lucia Gemmelová.

Text: Milena Moyzeová

Autor fotografií: Edita Adamčeková