VIII. Ekologické dni a vedecká konferencia „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska“

Pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej ekologickej spoločnosti (SEKOS) Vás v mene garantov podujatia a organizačného tímu srdečne pozývame na VIII. Ekologické dni a vedeckú konferenciu „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska“.

Podujatie sa uskutoční 25. – 26.4.2022 na Smolenickom zámku.

Predbežný program a prihlášku na obe konferencie nájdete v priloženom cirkulári:

EKOLOGICKÉ_DNI_2022_1cirkulár (.pdf)