VODA V KRAJINE – GWP Slovensko v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV

si  Vás dovoľujú  pozvať na seminár v rámci

osemnásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku

„Voda v krajine“

 10. novembra 2021

Malé kongresové centrum SAV, Bratislava

POZVÁNKA_seminar Voda v krajine(.pdf)