Spoznaj svojho vedca – Noc výskumníkov 2021

V mesiaci október sa uskutočnili dve odložené návštevy škôl v rámci podujatia Spoznaj svojho vedca – Noc výskumníkov 2021.

Dňa 18.10.2021 navštívila svoju bývalú Základnú školu v Rakovej RNDr. Magdaléna Bezáková, PhD. V dvoch 5. triedach mala prezentáciu o práci výskumného tímu na Ústave krajinnej ekológie SAV pod názvom „Na krajine nám záleží“. Deťom priblížila svoju vedeckú prácu a tiež prácu svojich kolegov. Súčasťou prednášky bola aj súťaž pre deti, v rámci ktorej si vyskúšali napr. spoznávať stromy podľa listov, zvieratá podľa stôp, priraďovať semienka k správnym rastlinám a podobne.

Dňa 22.10.2021 navštívila Základnú školu v Bobrove Ing. Jana Špulerová, PhD.. Pre 7. ročník si pripravila prednášku o výskume biodiverzity a krajiny na Ústave krajinnej ekológie SAV. Po  prednáške sa deti zapojili do pripravených praktických aktivít na školskom dvore – práca s mapou, orientácia v teréne, určovanie rastlín a mapovanie pozitívnych a negatívnych javov v krajine.

Veríme, že takéto priblíženie vedeckej práce deťom môže v nich prebudiť záujem o vedu a prácu výskumníka.