Výsledky volieb do Vedeckej rady ÚKE SAV, v.v.i.

 

Akademická obec ÚKE SAV, v.v.i. dňa 29.2.2024 volila nových členov Vedeckej rady ÚKE SAV, v.v.i. Voľby organizovala Správna rada ÚKE SAV, v.v.i.

Za interných členov vedeckej rady boli zvolení  Mgr. Andrej Halabuk, PhD., Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. a RNDr. Marta Dobrovodská, PhD. Za externých členov vedeckej rady boli zvolení Mgr. Dušan Kočický, PhD., prof. RNDr. František Petrovič, PhD., MBA. a doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Novým predsedom Vedeckej rady ÚKE SAV, v.v.i. sa stal Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.

Novozvoleným členom vedeckej rady gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich práci!