Workshop k dlhodobému socio-ekologickému výskumu na ÚKE SAV

Ďalší zo série pravidelných  pracovných seminárov ÚKE SAV sa konal na  výskumnej stanici ÚKE SAV vo Východnej dňa 18.1.2024, zúčastnilo sa ho 30 zamestnancov. Pracovný workshop bol venovaný dlhodobému socio-ekologickému výskumu na ÚKE SAV.

Peter Bezák a Magdaléna Bezáková vo svojej pezentácii informovali kolegov o ich návšteve dvoch LTSER platforiem vo Francúzsku, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu eLTER PLUS.Konkrétne ide o platformy  LTSER Zone Atelier Plaine et Val de Sevre – France (https://deims.org/08a263dc-8b7b-4ebb-8fbc-7e0dc9eab7f5) a LTSER Lautaret-Oisans/ Zone Atelier Alpes – France  (https://deims.org/ff1d49b8-47e9-44b3-9621-ac16b93fcfe1 a https://deims.org/79d6c1df-570f-455f-a929-6cfe5c4ca1e9). Prezentovali informácie o prebiehajúcom miestnom výskume, dostupnej výskumnej infraštruktúre, používaných vedeckých metódach, kľúčových socio-ekologických témach a napokon  o zisteniach výskumu.

 

V ďalšej prezentácii „Brainstorming ohľadom výskumu (nielen) LTSER platforiem na Slovensku“ rozprával Peter Bezák o podnetoch z návštev LTSER platforiem vo Francúzsku, o podaných projektoch zameraných na socio-ekologický výskum poľnohospodárskej krajiny, o situácii v oblasti implementácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 na Slovensku a o dlhodobom výskume, typoch krajiny a lokalitách. Budúci výskum by mal zahŕňať všetky základné typy poľnohospodárskej krajiny Slovenska.  Prioritne sa chceme orientovať na lokality, ktoré už boli skúmané v minulosti.  V diskusii sa účastníci vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu výskumu na eLTER platformách na Slovensku. Okrem pokračovania vo výskume na existujúcich platformách LTSER Trnava a Poloniny vyjadrili záujem aj o výskum v regióne Liptov – najmä obce Važec, Východná a Liptovská Teplička.

Peter Bezák ďalej upriamil pozornosť na LTSER platformu „Trnava (https://deims.org/fabf28c6-8fa1-4a81-aaed-ab985cbc4906)“, ktorá predstavuje intenzívne využívanú priemyselnú a poľnohospodársku oblasť so špecifickými environmentálnymi problémami (silný stupeň kontaminácie životného prostredia, degradačné procesy poľnohospodárskej pôdy a pod.) a nízkym stupňom ekologickej stability, kde využitie najproduktívnejších pôd na výstavbu priemyselných parkov predstavuje významný environmentálny problém. Výskum na tejto LTSER platforme bude zameraný na aplikáciu opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), jedným z kľúčových opatrení je zakladanie biopásov, ktorých lokalizácia je na obrázku nižšie.

LTSER Trnava

Potom Ľuboš Halada v prezentácii „Náš LTER – začiatky a pokračovanie“ podal informácie o histórii LTER výskumu na Slovensku a neskorších aktivitách najmä na LTER lokalitách Jalovecká dolina a Kráľova hoľa. Ďalšie zaujímavé prednášky prevažne o terénnych prácach pracovníkov mali Stanislav David a Juraj Lieskovský. Workshopu sa zúčastnilo cca. 30 zamestnancov UKE SAV.

Bratislava, 25.01.2024

Viktoria Miklosova