Zasadnutie výberovej komisie na výber kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Vážená akademická obec Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i.,

v pondelok 18. decembra 2023 o 10:00 hod sa uskutoční zasadnutie výberovej komisie na výber kandidáta na funkciu

riaditeľa / riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Miesto konania: Centrum biovied SAV, v. v. i., Pavilón lekárskych vied, blok B, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č. 2.56, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

 Zoznam oprávnených voličov je uvedený v prílohe: Zoznam oprávnených voličov

Prosíme Vás o čo najvyššiu účasť!

Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
člen Správnej rady Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i.