Kontaktné informácie

Ústav krajinnej ekológie SAV
Organizácia SAV
Adresa:
Štefánikova 3, P.O.BOX 254
814 99
Bratislava
Slovenská republika
E-mail: directorile(at)savba.sk, alebo zita.izakovicova(at)savba.sk (at=@)
Telefón: +421 2 5249 3882
Fax: +421 2 5249 4508
Informácie: Pobočka ÚKE SAV Nitra:
Akademická 2, P. O. BOX 22,
949 10 Nitra

vedúci pobočky – tel. č.: +421 37 69 43 142, +421 37 73 35 694
sekretariát – tel. č.: +421 37 69 43 143, fax: +421 37 73 35 608