Kontaktné informácie

Ústav krajinnej ekológie SAV
Organizácia SAV
Adresa:
Štefánikova 3, P.O.BOX 254
814 99
Bratislava
Slovenská republika
E-mail: directorile@savba.sk, alebo zita.izakovicova@savba.sk
Telefón: +421 2 3229 3624
Fax: +421 2 5249 4508
Informácie: Pobočka ÚKE SAV Nitra:
Akademická 2, P. O. BOX 22,
949 10 NitraVedúci pobočky – tel. č.: +421 2 209 20355
sekretariát – tel. č.: +421 2 209 20364, fax: +421 37 73 35 608