Kontaktné informácie

Bratislava

adresa: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.
Štefánikova 3
P.O.Box 254
814 99 Bratislava
telefón: +421 2 3229 3624 – sekretariát
+421 2 3229 3607 – riaditeľ
e-mail: directorile@savba.sk, zita.izakovicova@savba.sk – riaditeľ
andrea.kubackova@savba.sk – sekretariát

Pobočka Nitra

adresa: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.
Akademická 2
949 01 Nitra
telefón: +421 2 3229 3649 – sekretariát
+421 2 3229 3638 – vedúci pobočky
e-mail: nrukgajd@savba.sk – vedúci pobočky
zuzana.ponecova@savba.sk – sekretariát pobočky