Základné info

Palaj, Andrej Mgr.

Interný doktorand
Tel.: 02/20320312
Hodnotenie zmien vysokohorských ekosystémov Západných Tatier.