Základné info

Palaj, Andrej Mgr.

Interný doktorand
Tel.: 421 2 3229 3623
Hodnotenie zmien vysokohorských rastlinných spoločenstiev Západných Tatier.