Základné info

Palaj, Andrej Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3623
ekológia ekosystémov, vegetačná ekológia, geobotanika