DEŇ VODY – VYHODNOTENIE

 

Milé žiačky a žiaci,

pri príležitosti Svetového dňa vody pre vás organizovali Global Water Partnership Slovensko v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  súťaž o najlepšiu esej na tému Voda – nenahraditeľná podmienka života rastlín, živočíchov i človeka“.

Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa v takom hojnom počte zúčastnili našej súťaže. Na výzvu ste zareagovali 36-i zo 7 stredných škôl. Vašimi veľmi kvalitnými esejmi,  ste obohatili prvý ročník tejto súťaže.

Pri hodnotení esejí jednotlivých súťažiacich hodnotiaca komisia postupovala podľa inštrukcií uvedených v pokynoch.

Dovoľte nám, aby sme vyhlásili víťazaktorým sa stáva Bianka Papuláková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom. Na druhom mieste sa umiestnila Patrícia Gestingerová z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom  a  tretie miesto si získala Natália Skovajsová z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom.

Srdečne blahoželáme!

Zbornik studentskych eseji – final_.pdf

Keďže všetky eseje boli na vysokej úrovni, rozhodli sme sa, že odmeny budeme posielať aj vám, ostatným zúčastnených študentom, čím chceme podporiť vašu chuť do ďalšieho tvorivého  ročníka.

Srdečne ďakujeme aj vašim pedagógom a rodičom za ich podporu a pomoc.

Ceny a diplomy odošleme prostredníctvom Slovenskej pošty na vami uvedené adresy.

Zo súťažných prác sme vytvorili pre vás Zborník študentských esejí.

Všetky súťažné práce nájdete aj na našom FACEBOOKU.

So srdečným pozdravom

RNDr. Viktória Miklósová, predseda združenia GWP Slovensko 

doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV