Základné info

Rusňák, Tomáš Mgr., PhD.

Vedecký pracovník
Tel.: 421 2 3229 3646
Detekcia a mapovanie vybraných porastov inváznych rastlín s podporou DPZ