Základné info

Laco, Ivan Mgr.

interný doktorand
Tel.: 421 2 3229 3618
Hodnotenie ekosystémových služieb vybraného územia ako východisko pre manažment krajiny.