Základné info

Gusejnov, Simona Mgr.

Interná doktorandka
Socioekonomické hodnotenie ekosystémových služieb a možnosti jeho využitia v prípade mesta Trnava