Základné info

Gusejnov, Simona Mgr.

interný doktorand
Socioekonomické hodnotenie ekosystémových služieb a možnosti jeho využitia v prípade mesta Trnava