Základné info

Hurajtová, Natália Mgr.

interný doktorand
Tel.: 421 2 3229 3643
Vplyv aktivít človeka na štruktúru krajiny v historickej perspektíve