Základné info

Hurajtová, Natália Mgr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3643
Vplyv aktivít človeka na štruktúru krajiny v historickej perspektíve