Základné info

Gemmelová, Lucia Mgr.

Interná doktorandka
Tel.: 02/3229 3642
Využitie LiDARových snímok na mapovanie erózie v lesných porastoch