Základné info

Schlimbachová, Eva Mgr.

Interná doktorandka
Téma dizertačnej práce: Význam krajinných prvkov v poľnohospodárskej krajine na početnosť a biodiverzitu opeľovačov