Základné info

Kubáčková, Lujza Mgr.

Interná doktorandka
Tel.: 421232293609
Téma dizertačnej práce: Invázne druhy vyšších rastlín a ich vplyv na vegetáciu a pôdu vybraného územia