Základné info

Miklósová, Viktória RNDr., PhD.

Vedecká pracovníčka
Tel.: 421 2 3229 3619