Svetový deň vody 2022

  

22. marca každoročne oslavujeme Svetový deň vody. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť čistej vody pre všetkých na Zemi a na zraniteľnosť sladkovodných zdrojov. Svetový deň iniciovalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 po Medzinárodnej konferencii o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro.

Voda ovplyvňuje všetko okolo nás, zvieratá, rastliny pôdu. Bez nej sa neobídeme. Mnohí z nás majú predstavu,  ako by mala ideálna krajina vyzerať. Mala by byť prirodzene odolná voči extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou, ale nie je… Poďte sa s nami zamyslieť nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody pre všetko živé na našej planéte!

Pri príležitosti Svetového dňa vody organizuje Global Water Partnership Slovakia v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  súťaž pre študentov stredných škôl SR o najlepšiu esej na tému Voda – nenahraditeľná podmienka života rastlín, živočíchov i človeka“.

Esej posielajte najneskôr do 22. mája 2022 na mailovú adresu: directorile@savba.sk. Do poznámky uveďte Svetový deň vody 2022. Esej má obsahovať 5000 – 7000 znakov vrátane medzier.

Tri najlepšie eseje budú odmenené poukážkou na nákup kníh v hodnote 50 €, 35 € a 20 €.

Tešíme sa na Vaše práce!!!

Den vody 2022 poster (.pdf)

Pišeme eseje – priručka pre stredné školy (.pdf)

Požiadavky eseje (.pdf)